INVOCLEAN
IVOCLEAN  

Thương hiệu:  Ivoclar Vivadent

Ivoclean là paste vệ sinh dùng để làm sạch phục hình kim loại và phục hình sứ sau khi đã thử trong miệng bệnh nhân, việc làm sạch giúp tối ưu hóa các yêu cầu tiên quyết trước khi bắt đầu gắn phục hình cố định.

Ivoclean cotent

Ưu điểm
* Làm sạch hiệu quả .
* Thông dụng với mọi vật liệu phục hình.