Multilink N
multilink®N 

Thương hiệu:  Ivoclar Vivadent

Multilink®N là xi măng resin thông dụng dùng để gắn các phục hình bằng kim loại, phục hình sứ kim loại và các phục hình toàn sứ.

Tác nhân keo self-etch Multilink®N Primer của Multilink®N rất đặc biệt. Tác nhân keo này dán lên bề mặt ngà và đảm bảo sự toàn vẹn vùng đường hoàn tất và đạt một lực gắn rất mạnh lên men và ngà chỉ trong 10 phút. Đây là nền tảng cho sự gắn kết lâu dài.

* Lực dán mạnh và lâu dài.
* Chỉ định thông dụng.
* Dễ sử dụng với dạng ống đôi tự động trộn khi bơm.

Multilink®N được dùng để gắn các phục hình sứ thuỷ tinh gia cố lực (IPS Empress), các phục hình bằng sứ lithium disilicate glass-ceramics (IPS e.max® CAD/Press), nhựa composite (chốt sợi FRC Postec® Plus, SR Nexco®, các phục hình sứ Zirconia (IPS e.max® ZirCAD), các phục hình làm bằng kim loại và sứ kim loại (IPS 99, IPS InLine® System, IPS D.sign, IPS Classic,…). Các phục hình này có thể là:
– Inlays/Onlays
– Mão
– Cầu, đặc biệt cầu dài
– Chốt ống tuỷ