Variolink N LC
Variolink®N lc

Thương hiệu:  Ivoclar Vivadent

Variolink®N LC với công thức giảm lượng amin cho kết quả tối ưu nhất, đặc biệt là ở vùng răng trước. Vật liệu này dùng để gắn dán vĩnh viễn các phục hình có độ trong mờ cao và rất mỏng (<2mm) mang lại kết quả lâu dài và thẩm mỹ.

* Độ cản quang cao.
* Quang trùng hợp.

Variolonk N LC Content