Variolink N
Variolink®N

Thương hiệu:  Ivoclar Vivadent

Variolink®N là composite gắn lưỡng trùng hợp và quang trùng hợp được dùng để gắn dán các phục hình sứ thuỷ tinh gia cố lực (ví dụ Empress CAD), sứ lithium disilicate glass-ceramic (ví dụ sứ e.max Press, e.max CAD).
Variolink®N có tính cản quang cao và quang phổ màu hài hoà cân đối cho kết quả lâm sàng thẩm mỹ ngoài mong đợi.

* Tính thẩm mỹ tuyệt vời.
* Quang trùng hợp và lưỡng trùng hợp với 04 màu sắc khác nhau.
* Tính cản quang cao.

Variolink®N thích hợp để gắn các phục hình sứ trực tiếp:
Mặt dán Veneers
Inlays/Onlays
Mão đơn.

Variolink N content