SYSTEMP® LINK

Systemp-link-1

Systemp® Link 
Là xi măng gắn tạm lưỡng trùng hợp dùng để gắn các cầu mão tạm, inlays, onlays và veneers với tính thẩm mỹ cao.

Ưu điểm

  • Không chứa eugenol.
  • Lưỡng trùng hợp.
  • Duy trì độ ổn định lý tưởng.
  • Lực nén rất cao.
  • Thời gian cứng nhanh.
  • Tính thẩm mỹ cao với những màu trong mờ
  • Dễ sử dụng với bơm tiêm đôi tự động trộn
  • Tương hợp với hầu hết các loại vật liệu tạm thông dụng hiện nay, đặc biệt là Telio C&B.