SYSTEMP INLAY/ONLAY

Thương hiệu:  Ivoclar Vivadent

Systemp inlay/onlay là xi măng trám tạm một thành phần quang trùng hợp.

Systemp inlay có độ đàn hồi cao, thích hợp để trám tạm các sửa soạn inlay sâu có bờ song song và dùng để bít tạm abutment trong implant.

Systemp onlay có độ đàn hồi thấp và độ cứng cao hơn sau khi trùng hợp nên thích hợp để trám tạm các sửa soạn onlay lớn hơn và có bề mặt phẳng, thời gian trám tạm dài. Dùng như vật liệu trám lót cho cầu mão tạm làm từ polycarbonate hoặc methacrylate.

SYSTEMP INLAY-ONLAY CONTENT

Ưu điểm:
* Dễ sử dụng, không dính vào dụng cụ khi thao tác.
* Độ co rất thấp và vẫn duy trì độ đàn hồi sau khi trùng hợp.
* Dễ dàng lấy ra mà không gây ảnh hưởng đến bờ tiếp xúc đã sửa soạn.
* Tương hợp với vật liệu chống ê buốt
Systemp.desensitizer.