tetric n-cream bulk fill

Thương hiệu:  Ivoclar Vivadent

Teric N-Ceram Bulk Fill là composite dẻo, quang trùng hợp dùng để trám răng sau. Với tác nhân kích thích ánh sáng Ivocerin, bạn sẽ rất tự tin để trùng hợp một lớp composite có độ dày lên đến 4mm chỉ trong 10 giây (≥ 1,000W/cm2).

* Có thể trám một khối lên đến 4mm chỉ với 3 bước, tiết kiệm thời gian đáng kể.
* Lực co rất thấp nhờ công nghệ hạt độn nano đặc biệt.
* Tính ổn định cao và bền màu.
* Màu sắc tự nhiên giống như răng thật.
* Là sự kết hợp lý tưởng giữa hiệu quả và thẩm mỹ.

Tetric_N-Cream Bulk Fill Content
tetric n-cream bulk fill