OPTRASTICK

Thương hiệu:  Ivoclar Vivadent

Optrastick là một dụng cụ rất linh hoạt với đầu tip dạng quả cầu và có chất keo dính bên trên cho phép giữ, lấy đi hay đặt những vật thể nhỏ như viên kim cương Skyce, inlays, onlays, veneers vào vị trí mong muốn một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Optrastick Content

Ưu điểm:
* Gắn các phục hình gián tiếp dễ dàng, nhanh chóng và chính xác.
* Các vật thể bám dính trên đầu tip rất tốt.
* Phạm vi ứng dụng rộng rãi.