CÂY CẠO VÔI

OSUNG/HÀN QUỐC

  • Cây cạo vôi sicker răng cửa LSH6-H7
  • Loại 2 đầu, có thể hấp được