CAVIFIL INJECTOR
CAVIFIL INJECTOR

Thương hiệu:  Ivoclar Vivadent

Chất liệu:  Nhựa

Cavifil injector là súng bắn nhộng composite để đưa vật liệu vào xoang trám.  Không chỉ được sản xuất riêng cho nhộng của Ivoclar Vivadent mà còn sử dụng được cho hầu hết nhộng của các hãng sản xuất khác.