HELIOSEAL®F

HELIOSEAL®F

Thương hiệu:  Ivoclar Vivadent

Helioseal®F là sealant trám bít hố rãnh quang trùng hợp, phóng thích florua,độ kháng mòn cao và độ nhớt thấp.

Chỉ định

  • Trám bít hố rãnh răng sữa và răng vĩnh viễn
  • Kết hợp với kỹ thuật xói mòn bằng axít phosphoric
  • Phòng ngừa sâu răng thứ phát

Chống chỉ định

  • Không thể cách ly được vùng làm việc
  • Có sâu răng tồn tại trên hố rãnh cần trám
  • Dị ứng với thành phần của Helioseal®F

Ưu điểm:
* Vật liệu trám bít hố rãnh quang trùng hợp
* Phóng thích Fluor, có màu trắng
* Độ kháng mòn cao, độ nhớt thấp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HELIOSEAL

Hướng dẫn sử dụng cho Helioseal
Hướng dẫn sử dụng cho Helioseal