ĐAM CAO SU

OSUNG/HÀN QUỐC

  • ĐAM CAO SU, DA618GM, Kích thước 152x152mm, độ dày 0.18mm-heart