CÂY ĐO TÚI NƯỚU 2 ĐẦU BPQ2N

OSUNG/HÀN QUỐC

  • Cây thăm dò nha chu vùng chẽ Sonde Nabe
  • Đầu cây có vạch chia, hấp tiệt trùng được