CÁN DAO MỔ

OSUNG/HÀN QUỐC

  • Dẹt và thẳng, làm bằng thép hoặc titan, có thể hấp tiệt trùng