BẢNG SO MÀU RĂNG A-D COMPLETE

Thương hiệu:  Ivoclar Vivadent

BẢNG SO MÀU RĂNG A-D COMPLETE

BẢNG SO MÀU chromascop

Thương hiệu:  Ivoclar Vivadent

chromasscop

BẢNG SO MÀU cùi

Thương hiệu:  Ivoclar Vivadent

Natural Die Material