Apexit Plus
APEXIT PLUS

Thương hiệu:  Ivoclar Vivadent

Apexit Plus là vật liệu trám bít ống tuỷ Apexit Plus là xi măng canxi hydroxit cản quang không hoà tan, dùng để trám bít ống tuỷ sau cùng kết hợp với gutta-perch point. Không bị co khi đông cứng.

Apexit Plus gồm 2 ống đôi chứa hai thành phần chất bền (Base) và chất hoạt tính (Activator) tự động trộn với nhau theo một tỉ lệ chính xác khi bơm. Thời gian đông cứng khoảng 3 giờ nếu không thêm nước, nếu có nước thì thời gian này sẽ giảm đáng kể.