TELIO C&B
TELIO C&B

Thương hiệu:  Ivoclar Vivadent

Telio CS C & B là vật liệu composite tự trùng hợp được dùng để làm phục hình tạm (cầu mão, inlays, onlays, veneers) ngay tại phòng nha. Telio CS C&B có ưu điểm thao tác dễ dàng, nhanh chóng cộng với đặc tính cơ học tốt và tạo ra phục hình tạm thẩm mỹ tự nhiên.

Telio C&B CONTENT

Ưu điểm:
* Chịu lực cao và chống mài mòn.
* Độ khít sát chính xác.
* Bảo vệ mô và tủy răng.
* Dễ sử dụng nhờ ống trộn tự động khi bơm.