SYSTEMP.DESENSITIZER
SYSTEMP.DESENSITIZER

Thương hiệu:  Ivoclar Vivadent

Systemp desensitizer là vật liệu chống ê buốt thích hợp cho việc làm dịu và chống ê phần cổ răng bị hở hoặc ngà răng bị mòn. Đặc biệt dùng trong trường hợp bị ê sau khi mài cùi.
Systemp desensitizer có hiệu quả giảm ê buốt lên đến 50%, cả trong giai đoạn gắn tạm và sau khi đặt phục hình sau cùng.

Systemp desensitizer không gây ảnh hưởng đến tính chất kết nối của phục hình, keo dán hoặc vật liệu tạm

Ưu điểm:
* Giảm ê nhanh.
* Thời gian thao tác 10 giây và không cần chiếu đèn.
* Chỉ định được cho nhiều trường hợp.
* Không gây tương tác, gây ảnh hưởng đến vật liệu chữa trị khác.