NexxZr S

NexxZr S là sứ zirconia (Y-TZP ZrO2) với độ bền uốn cao tới 1370Mpa, độ opaque cao nên rất lý tưởng để che màu cùi tối hoặc phục hình trên hybird tibase.

NexxZr S được dùng để làm sườn và tuỳ chỉnh với cọ hoặc nhuôm màu. Có thể làm phục hình toàn sứ mỏng trên sườn với các hệ thống toàn sứ phổ thông

Độ bền uốn: 1370 MPa,  Độ trong: 30%

Hình dạng: W-98, Z-95 Độ dày: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 mm

Màu sắc: white

Catalog https://medent.vn/catalog/vat-lieu-labo/