N Etching
N-Etching

Thương hiệu:  Ivoclar Vivadent

Etching là dạng gel 37% axit phosphoric.

* Độ tương phản rõ rệt với răng.
* Kim bơm thép có góc xiên giúp bôi N-Etch chính xác.
* Kim bơm nhựa cho phép bôi trên diện rộng.

N-Etching content