HELIOBOND
HELIOBOND 

Thương hiệu:  Ivoclar Vivadent

Heliobond là keo dán quang trùng hợp tối ưu hóa cho thao tác etching men răng cùng với vật liệu phục hồi quang trùng hợp.

Tối ưu hóa việc trám kín vùng tiếp giáp giữa răng và composite, khi dùng chung với kĩ thuật etching men răng.

* Keo dính cho kết nối với men răng.
* Là chất kết dính ngà răng cùng với Syntac.
* Dùng để dán kim cương skyce.
* Đóng vai trò là lớp kết nối khi sửa chữa composite, sứ và gắn phục hình mão và cầu răng.

Heliobond Content