Cervitec-Plus
CERVITEC PLUS

Thương hiệu:  Ivoclar Vivadent

Cervitec Plus là vecni bảo vệ tránh nhạy cảm ngà trong trường hợp cổ răng bị lộ. Chlorhexidine và thymol là hai thành phần kháng vi sinh bảo vệ bề mặt răng.

Chỉ định:
* Bảo vệ bề mặt chân răng bị lộ.
* Điều trị nhạy cảm vùng cổ răng.