MT3
mt3 – máy mài mẫu hàm
Thương hiệu:  Renfert

Máy mài ướt mẫu hàm
Máy mài mẫu hàm MT3 gây ấn tượng nhờ động cơ đặc biệt mạnh mẽ của nó. Với MT3 Renfert đã cho người dùng có được hiệu suất mài cao ở một mức giá thấp.

MT3 thông số kỹ thuật