MONOBOND N
MONOBOND N

Thương hiệu:  Ivoclar Vivadent

Monobond N là primer một thành phần, được dùng phổ biến để xử lý bề mặt các phục hình thẩm mỹ nhằm tạo nên các liên kết dính chặt và chắc chắn cho bất cứ loại phục hình nào vì có sự kết hợp của 3 loại chất methacrylates – silane methacrylate, phosphoric methacrylate và sulfide methacrylate.

* Thích hợp cho tất cả vật liệu phục hình gián tiếp (sứ thủy tinh và sứ Oxide, sứ kim loại, composites).
* Thời gian phản ứng là 60 giây.
* Dễ dàng bảo quản ở nhiệt độ phòng.

monobond content