PLAQUE TEST

Plaque test dung dịch phát hiện mảng bám

Plaque Test 
Là một dung dịch dùng để phát hiện rõ mảng bám trên bề mặt răng tự nhiên hay răng đã phục hồi cũng như trên implants. Dưới ánh sáng đèn quang trùng hợp, ví dụ đèn quang trùng hợp ánh sáng xanh ®, mảng bám có màu vàng huỳnh quang sau khi dùng Plaque Test.

Plaque test dung dịch phát hiện mảng bám

Thành phần
Muối Fluorescin disodium <1% khối lượng tịnh, glycerine và nước cất.

Chỉ định
Bộc lô mảng bám trên bề mặt răng.

Chống chỉ định
Nếu bệnh nhân dị ứng với bất kỳ thành phần nào của Plaque Test thì không nên dùng sản phẩm này.