IPS Empress Color Opaque
IPS IMPRESS DIRECT opaque

Thương hiệu:  Ivoclar Vivadent

IPS Empress Direct Opaque là vật liệu quang trùng hợp có độ  opaque rất cao chủ yếu dùng để che những bề mặt kim loại bị lộ và những cấu trúc răng bị biến màu. Nhờ vào tính năng đặc biệt này mà chỉ cần một lớp mỏng vật liệu cũng đủ  che tốt những bề mặt kim loại và răng biến màu.

IPS IMPRESS DIRECT OPAQUE