Invisalign Aligner đối tác đáng tin cậy của hệ thống Omnicam trong điều trị chỉnh nha máng trong suốt​

Bên cạnh các ứng dụng trong điều trị cấy ghép implant, phục hình,… với hệ thống lấy dấu kỹ thuật số Omnicam, Nha Sĩ dễ dàng thực hiện điều trị chỉnh nha máng trong suốt kết hợp với trung tâm Invisalign Aligner

CAM KẾT ĐÃ ĐƯỢC THỐNG NHẤT GIỮA DENTSPLY SIRONA VÀ INVISALIGN ALIGNER VÀO THÁNG 9 NĂM 2019.

Invisalign Aligner đối tác đáng tin cậy của hệ thống Omnicam trong điều trị chỉnh nha máng trong suốt
Invisalign Aligner đối tác đáng tin cậy của hệ thống Omnicam trong điều trị chỉnh nha máng trong suốt

Ba bước thực hiện điều trị chỉnh nha máng trong suốt bằng hệ thống lấy dấu kỹ thuật số Omnicam:

1️⃣ Scan toàn hàm.
2️⃣ Chuyển dữ liệu đến trung tâm máng Invisalign hoặc các trung tâm sản xuất máng chỉnh nha khác.
3️⃣Trung tâm chỉnh nha nhận dữ liệu và thực hiện đơn hàng.

Ba bước thực hiện điều trị chỉnh nha máng trong suốt bằng hệ thống lấy dấu kỹ thuật số Omnicam
Ba bước thực hiện điều trị chỉnh nha máng trong suốt bằng hệ thống lấy dấu kỹ thuật số Omnicam:

Với hệ thống lấy dấu Kỹ Thuật Số Omnicam Quý Khách dễ dàng chuyển dữ liệu đến trung tâm Invisalign Aligner để thực hiện điều trị chỉnh nha máng trong suốt theo cam kết giữa Dentsply Sirona và Invisalign Aligner.

Quý Khách Hàng có bất cứ thắc mắc nào về các loại răng sứ hoặc bất kì vấn đề nào khác, hãy liên hệ ngay với MEDENT thông qua Fanpage hoặc gọi cho số Hotline: 18006575.
MEDENT luôn sẵn sàng hỗ trợ cho Quý Khách.

MEDENT – SOLUTIONS FOR DENTISTRY