MEDENT- Solutions For Dentistry

VỀ CHÚNG TÔI

Medent là công ty chuyên cung cấp giải pháp nha khoa và nha khoa kỹ thuật số. Hiện tại, chúng tôi phân phối hơn 1.000 giải pháp, dịch vụ và  sản phẩm  nha khoa khác nhau, từ hơn 10 hãng sản xuất nha khoa nổi tiếng toàn cầu như Ivoclar Vivadent, Dentsply Sirona, Nobel Biocare, Renfert, Siamdent, Nissin,…

MỤC ĐÍCH CỦA MEDENT

Mục đích của chúng tôi mang đến các giải pháp điều trị và sản phẩm nha khoa chất lượng góp phần nâng cao sức khoẻ răng miệng cộng đồng. Chúng tôi hướng đến xây dựng thương hiệu nha khoa uy tín để cộng đồng nha khoa  tin tưởng và chọn chúng tôi là đối tác chuyển giao giải pháp nha khoa trên thế giới tại Việt Nam

CAM KẾT CỦA MEDENT

Trung thực là cam kết của chúng tôi được phản ánh trong cách chúng tôi hoạt động kinh doanh, luôn luôn suy nghĩ và hành động trung trực với sự tôn trọng đối với chính nhân viên và đối tác của chúng tôi.

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỦA MEDENT

Sứ mệnh

Kiến tạo giải pháp góp phần giải quyết các vấn đề về nha khoa của cộng đồng.

Tầm nhìn

Trở thành đối tác cung cấp giải pháp nha khoa hàng đầu Việt Nam, có uy tín và vị thế trên thị trường quốc tế.

Giá trị cốt lõi:

Honest/Trung thực

  • H– Honest/ Trung thực: Suy nghĩ và hành động trung thực, luôn thực hiện đúng cam kết.
  • O– Oppotunities/ Cơ hội: Mở ra cơ hội tốt nhất cho cộng sự và đối tác.
  • N– Needs/ Nhu cầu: Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng tôi là xác định và đáp ứng đúng nhu cầu của bạn.
  • E– Efficiency/ Hiệu quả: Hiệu quả là tiêu chí hàng đầu dựa trên quan điểm cùng thắng (Win-Win).
  • S– Solutions/ Giải pháp: Luôn cung cấp các giải pháp và giải quyết mọi vấn đề của công ty, khách hàng và đối tác.
  • T– Trust/ Niềm tin: kiên định xây dựng, giữ vững niềm tin trong tâm trí của khách hàng và đối tác.

Hotline 1800 6575

HEAD OFFICE:
37 Bau Cat 3, Tan Binh District, HCM – Tel: +84 8 3849 4046

BRANCH:
36 Hoang Cau, Dong Da District, Ha Noi – Tel: + 84 4 3564 3241

BRANCH:

363 Nguyen Huu Tho, Khue Trung Ward, Cam Le District, Da Nang – Tel: + 84 2363 799 579

SHOWROOM:
176A Thanh Cong, Tan Phu District, HCM