Email Preparator Blue
EMAIL PREPARATOR BLUE

Thương hiệu:  Ivoclar Vivadent

Etching là dạng lỏng 37% axit phosphoric.

* Là vật liệu etching men răng và conditioning ngà răng với tính năng đặc biệt.
* Độ chảy lỏng cho phép thấm qua các mô ngà hoàn toàn.