CÂY BÓC TÁCH

Osung/Hàn Quốc

Có thiết kế 2 đầu, sử dụng linh hoạt, hiệu quả. Có thể hấp tiệt trùng