CÂY NẠO XƯƠNG Ổ

OSUNG/HÀN QUỐC

  • Vật liệu thép không ghỉ, có thể hấp tiệt trùng. Có cấu tạo hai đầu mảnh, có thể kéo dài và di chuyển túi màng xương