astropol
ASTROPOL

Thương hiệu:  Ivoclar Vivadent

Astropol là mũi hoàn tất và đánh bóng cho vật liệu composite và ceromer.
Astropol có 3 loại kích cỡ và 4 hình dạng khác nhau thích hợp để thao tác ở vị trí khe răng hoặc trong khe cạnh cắn.
4 hình dạng:
* Small flame- Ngọn lửa nhỏ
* Large flame – Ngọn lửa lớn
* Cup – Hình ly
* Disk – Đĩa

Astropol F (Finish): thích hợp để loại bỏ vật liệu dư thừa trên bề mặt khớp cắn và mặt bên.
Astropol P (Polish): dùng để đánh bóng miếng trám sau khi hoàn tất.
Astropol HP (High gloss polish): Dùng đánh bóng lần cuối với độ mịn rất cao giúp miếng trám bóng loáng như mong muốn.